Certificaten

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Sinds maandag 19 november 2018 is er door ons bedrijf de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend en zorgen wij met andere bedrijven ervoor dat er zorgvuldig, transparant, controleerbaar wordt gewerkt. Wij waarborgen dus een zorgvuldig proces. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de samenwerking met alle partijen. Kwaliteit en dienstverlening staan centraal en uiteraard moet de prijs in realistische verhouding staan. Wij willen dat onze medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar zijn door een veilige werkplek te bieden en met gekeurde materialen te werken. R&S Cleaning en Zn. houdt zich aan de wet- en regelgeving, de cao en de eisen van goed werkgeverschap. 

SIEV Keurmerk

Op 19 oktober 2020 doorliepen wij een bedrijfscompleet pakket van eisen betreffende het SIEV-Keurmerk en hebben wij een mooie score behaald. Daarom voeren wij vanaf 2018 met trots het keurmerk Schoonmaken Is Een Vak (SIEV).

Basiscertificaat Schoonmaak en VCA basis.

Al onze schoonmakers hebben een basiscertificaat schoonmaak waarin ze de nodige kennis en vaardigheden hebben geleerd of bijgeschaafd. Ook hebben een aantal onder hen de VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid (VCA). Zo kunnen we ze inschakelen op plekken waar risicovolle werkzaamheden verricht moeten worden.